Pytania i odpowiedzi

Dlaczego moja oferta została usunięta w ramach programu WOP?

Jeśli wysłaliśmy do Ciebie powiadomienie o usunięciu oferty w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw oznacza to, że otrzymaliśmy wiarygodną informację o naruszeniu praw od właściciela marki lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Celem programu WOP jest współpraca z podmiotami uprawnionymi do zgłaszania naruszeń praw, w tym praw własności intelektualnej. Każde zgłoszenie poprzedzające usunięcie oferty szczegółowo analizujemy, a każdy zgłaszający zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw, wskazania podstaw prawnych oraz wykazania naruszenia.

Działania, które podejmujemy wynikają z zapisów zawartych w art.14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Produkt nieoryginalny

Usunęliśmy Twoją ofertę, ponieważ zawierała nieoryginalny towar.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Pamiętaj o tym, że sprzedaż towarów nieoryginalnych na Allegro jest zabroniona. Naruszasz w ten sposób prawa do zarejestrowanego znaku towarowego oraz zapisy Regulaminu Allegro. Ponadto negatywnie wpływasz na swój wizerunek jako wiarygodnego sprzedawcy.

Logo

Usunęliśmy Twoją ofertę, ponieważ w opisie zawarte było logo marki.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Pamiętaj, że dodanie logo marki do opisu oferty bez zgody właściciela marki jest zabronione i może naruszać prawa do zarejestrowanego znaku towarowego.

Sprzedaż butów lub telewizora danej marki nie przyznaje Ci automatycznie prawa do wykorzystania logo tej firmy w opisie. Oczywiście na stronach Allegro możesz znaleźć oferty, w których warstwa graficzna została wzbogacona o logo producenta. Może to oznaczać, że sprzedający dysponuje odpowiednimi licencjami. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj produktów wystawianych przez autoryzowanych dystrybutorów danej marki.

Znak słowny

Usunęliśmy Twoja ofertę, ponieważ w jej opisie znajdowała się nazwa marki będąca zarejestrowanym, słownym znakiem towarowym.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Słowa kluczowe - jak prawidłowo opisać ofertę?

Używaj słownych znaków towarowych tylko w celach informacyjnych - żeby dokładnie i przejrzyście opisać przedmiot sprzedaży.

  • Jeśli sprzedajesz produkt marki X, nie umieszczaj w opisie odniesień do produktów innych producentów. Stosowanie nazw innych marek w charakterze słów kluczowych jest niedozwolone.
  • Jeśli sprzedajesz produkt uniwersalny, na przykład środek czyszczący ekspresy do kawy, nie podawaj nazw poszczególnych producentów. Umieszczenie pełnej listy marek w opisie wykracza poza funkcje informacyjne.

Zamienniki

Opis oferty nie może wprowadzać w błąd co do pochodzenia produktu oraz sugerować powiązań handlowych z producentem części oryginalnych.

  • W przypadku zamienników używaj sformułowań typu „pasujący do”, „kompatybilny z”, „zamiennik”.
  • Podczas wystawiania oferty wybierz parametr „zamiennik”, jeśli jest dostępny w kategorii, w której wystawiasz swój produkt.

Poniżej przykład błędnego i prawidłowego tytułu oferty zamiennika:

- „Nowy oryginalny toner X”

- „Nowy toner do drukarki X - zamiennik”

Pamiętaj o tym, że dany znak towarowy może być użyty tylko w celach informacyjnych. Nie umieszczaj w opisie nazw marek (nawet jeśli należą do tego samego producenta), jeśli nie jest to niezbędne do opisania przeznaczenia zamiennika.

Sprawdź zasady tworzenia opisu oferty w Regulaminie Allegro.

Wzór przemysłowy

Usunęliśmy Twoją ofertę, ponieważ naruszała prawa do zarejestrowanego wzoru przemysłowego.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Zewnętrzna postać produktu, jego design, podlega ochronie podobnie jak znaki towarowe. Oznacza to, że wzór kanapy, zabawki, opakowania płatków śniadaniowych czy końcówki szczoteczki elektrycznej może zostać objęty ochroną prawną.

Przed wystawieniem oferty upewnij się, czy produkt, który sprzedajesz nie narusza praw do wzoru przemysłowego. Pamiętaj o tym, że na przykład felgi samochodowe, czy etui do telefonu - nawet bez logo danego producenta - mogą nadal naruszać jego prawa, w tym przypadku poprzez kopiowanie wzoru produktu.

Kwestia ochrony wynikającej z praw do wzoru przemysłowego to złożony temat. Jeśli masz wątpliwości, możesz skorzystać z porady prawnej kancelarii wyspecjalizowanej w tematyce własności intelektualnej.

Produkty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Usunęliśmy Twoją ofertę, ponieważ zawierała produkt niewprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Właściciel marki może decydować o tym, które sztuki produktów, nawet z tej samej serii, zostaną wprowadzone do obrotu na obszarze EOG. Często wiąże się z tym różnica cen, co może zachęcać do importu tańszych, oryginalnych produktów. Pamiętaj jednak, że wprowadzenie do obrotu towaru nieprzeznaczonego do sprzedaży na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez zgody właściciela - może stanowić naruszenie jego praw.

Przykład

Kupujesz okazyjnie towar w USA i chcesz go sprzedawać na Allegro. Jeśli właściciel marki uzna, że są to produkty, na których obrót w Polsce (oraz całym EOG) się nie zgadza - wówczas, po otrzymaniu zgłoszenia, będziemy musieli usunąć Twoją ofertę.

Prawa autorskie

Usunęliśmy Twoją ofertę z powodu naruszenia praw autorskich.

Podstawą działania było zgłoszenie, które otrzymaliśmy od marki - lub jej uprawnionego przedstawiciela - współpracującej z nami w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw.

Wizualizacja produktu i jego opis

Umieszczenie w opisie oferty zdjęć, fragmentów tekstu, czy też grafik, których nie jesteś autorem, wymaga upoważnienia od właściciela praw.

Jeżeli chcesz wykorzystać znalezione w internecie zdjęcie, film z instrukcją obsługi produktu czy materiały promocyjne producenta - poproś właściciela praw autorskich o zgodę.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe również podlega ochronie prawnej, a jego kopiowanie stanowi naruszenie praw autorskich. Sprzedaż nielegalnych kopii oprogramowania jest więc na Allegro zabroniona.

Niebezpieczne produkty nieżywnościowe

Usunęliśmy Twoją ofertę, ponieważ zawierała produkt:

  • umieszczony na liście niebezpiecznych towarów nieżywnościowych stworzonej w ramach unijnego systemu Safety Gate. Celem systemu jest ochrona europejskiego konsumenta przed nabyciem produktów niebezpiecznych,
  • zgłoszony zgłoszony jako niebezpieczny towar nieżywnościowy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), krajowy punkt kontaktowy w systemie Safety Gate.

Nasze działania podjęliśmy w oparciu o art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

System Safety Gate posiada swoją stronę internetową, która umożliwia dostęp do aktualizowanych cotygodniowo ostrzeżeń zgłaszanych przez uczestniczące w nim państwa członkowskie. Oprócz możliwości szybkiego dotarcia do najnowszych alertów, strona umożliwia przeszukanie bazy niebezpiecznych produktów, a także mailową subskrypcję cotygodniowych raportów. Masz możliwość korzystania z wszystkich tych narzędzi. Razem z Allegro zadbaj o bezpieczeństwo naszych Kupujących.

Więcej informacji na temat systemu Safety Gate - narzędzia ochrony Europejczyków przed niebezpiecznymi produktami i udziału Allegro w inicjatywie Product Safety Pledge znajdziesz tutaj.

Dlaczego podobne oferty innych Sprzedających nie zostały usunięte?

Jeśli wysłaliśmy do Ciebie powiadomienie o usunięciu oferty w ramach programu Współpracy w Ochronie Praw oznacza to, że otrzymaliśmy wiarygodną informację o naruszeniu praw od właściciela marki lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jeśli podobne oferty innych sprzedających są dostępne w serwisie, powód może być następujący:

  • opis Twojej oferty lub przedmiot sprzedaży różnił się od pozostałych ofert. Różnice były dla zgłaszającego na tyle istotne, że zdecydował nie zgłaszać ofert pozostałych sprzedających.
  • zgłaszający nadal weryfikuje oferty pozostałych sprzedających, a ewentualną informację o naruszeniu praw wyślemy do nich w późniejszym terminie.
  • pozostali sprzedający mogą posiadać licencję lub zgodę na korzystanie z własności intelektualnej należącej do innego podmiotu. W takim przypadku umieszczenie zdjęcia i logo danego producenta w opisie pozostałych ofert, czy też sprzedaż produktu kopiującego określony wzór przemysłowy nie musi stanowić naruszenia praw.

Jestem właścicielem praw własności intelektualnej. Jak mogę zgłosić naruszenie?

Opis oferty lub przedmiot sprzedaży narusza Twoje prawa?

Posiadasz upoważnienie do reprezentowania właściciela marki i chcesz zgłosić naruszenie praw?

Przejdź na stronę Współpraca w Ochronie Praw - O programie i wypełnij formularz. Sprawdzimy Twoje zgłoszenie i damy znać, jakie działanie podjęliśmy. Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne, poprosimy o przesłanie stosownych dokumentów. Szczegółowe informacje podamy w e-mailu.