Kupuj bezpiecznie

Poznaj zasady bezpiecznego kupowania na Allegro.

Sprawdź przedmiot i sprzedającego

Przeczytaj dokładnie opis oferty. Jeżeli masz wątpliwości (np. czy przedmiot jest oryginalny), poproś o zdjęcia wykonane samodzielnie przez sprzedawcę.

Sprawdź Ocenę Sprzedaży i komentarze sprzedającego. Zwróć uwagę na oceny: czasu dostawy i zgodności towaru z opisem. W miarę możliwości wybieraj oferty od Super Sprzedawcy.

Nie kupuj poza Allegro

Dlaczego? W razie problemów z realizacją zamówienia, nie będziemy w stanie Ci pomóc i nie będziesz objęty Programem Ochrony Kupujących (POK).

Zapłać przez PayU

Wybierz przesyłkę rejestrowaną

Gdy zakupy nie dotrą do Ciebie na czas, sprzedający będzie miał dowód, że wysłał towar i zareklamuje przesyłkę u przewoźnika.

Co w razie problemów?

Zgłoś problem przez dyskusję.

Kom. Marcin Siwiecki - Zastępca Naczelnika Wydziału Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

1. Jeśli dojdzie do oszustwa na aukcji internetowej poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa i zgłoś się do najbliższej jednostki policji z kompletem danych: datą i numerem aukcji, przedmiotem aukcji, wylicytowaną kwotą, loginem sprawcy oszustwa, jego danymi teleadresowymi, całą korespondencją z oszustem (zapisaną w formie elektronicznej, np. w formacie *.eml) i informacją o sposobie dokonania zapłaty.

2. Gdy kupujesz w internecie zachowuj dokumenty związane z transakcją: dowód przelewu na konto, korespondencję mailową, przez komunikator i sms.

Wzory pism

Poniżej znajdziesz wzory pism, z których można skorzystać gdy kontrahentów wiąże umowa cywilnoprawna (np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło).

Wzory mogą stanowić ułatwienie w prowadzeniu korespondencji z kontrahentem. O tym, czy możliwe jest w danej sprawie złożenie oświadczenia określonej treści decydują przepisy prawa.

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
Wezwanie do wykonania umowy pod rygorem odstąpienia
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na zwłokę

RĘKOJMIA
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży z uwagi na wady fizyczne
Żądanie obniżenia ceny z uwagi na wady fizyczne
Żądanie wymiany towaru z uwagi na wady fizyczne
Żądanie naprawy towaru z uwagi na wady fizyczne

ODSTĄPIENIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY
Oświadczenie o odstąpienia od umowy zawartej na odległość

UMOWA O DZIEŁO
Wezwanie do usunięcia wad dzieła

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Wypowiedzenie umowy przez dającego zlecenie

INNE
Wezwanie do zapłaty